Hot News

Address: Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School No.519 Chenjiaguo, Wen County,Henan 454865, P.R.China
Tel:+86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax:+86 391 6419997
Mobile: +86 132 9070 2219
Email:info@chenjiagou.net.cn
 

School Instructors  
 

School Instructors

Author:Chenjiagou TJQ Gongfu School Source:Chen zhaosen Time:2011/10/5 15:58:19

 Chen Zhaosen, TJQ Grandmaster,

School Head Master and Chief Instructor
11th Generation Disciple of Chen TJQLiu Xiaodong, MBA, Managing Director.

12th Generation Disciple of Chen TJQ
TJQ Theory Lecturer
Senior InstructorChen Zhiwei

12th Generation Disciple of Chen TJQ
Senior Instructor
 
 
 


 

Chen Xitai

11th Generation Disciple of Chen TJQ
Senior Instructor

 

 

 

 Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School